Početna

Devizna štednja:

ovdje možete pročitati "pilot" Presudu o staroj deviznoj štednji-Predmet Ališić i dr. protiv država nasljednica Ex-Yu.

 

Prva presuda od 6.11.2012

Link do članka: Paragraf.rs

Druga, konačna presuda od 16.07.2014

Link do članka : Vlada Republike Hrvatske

PDF Dokument možete preuzeti od: Ureda zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava.

Upitnik, punomoć i pooblastilo

Poštovani,
Dokumente ištampati, popuniti i poslati na moju adresu.
Štediše Invest banke trebaju popuniti punomoć, a štediše Ljubljanske banke
trebaju popuniti pooblastilo.


Napomena za pooblastilo,

1. Pooblastilo važi tek ako je izdato nakon stupanja na snagu Zakona o načinu izvršenja ove Presude-nakon 4.7.2015.g. i dalje;
2. Potpis na pooblastilu je potrebno ovjeriti kod Notara ili drugog organa nadležnog za ovjeru potpisa;
3. Na ovu ovjeru je potrebno staviti dodatnu ovjeru-"Apostille", ako je ovjera izvršena u državi sa kojom R. Slovenija nema bilateralni sporazum o ukidanju legalizacije-nadovjere-npr. SR Njemačka, Holandija, Švedska, dok npr. Hrvatskom i BiH takav sporazum postoji-(za Republiku Srpsku, molim da provjerite)
U svakom slučaju, prilikom ovjere potpisa, pitajte Notara ili lice koje bude vršilo ovjeru, da li se na takvu ovjeru, za upotrebu u R. Sloveniji treba staviti i dodatna ovjera"Apostille", pa tako postupite.

Važno je znati da se u ovom slučaju ne vrši ovjera sadržine isprave-pooblastila, nego Notar-ovlašćeno lice vrši samo ovjeru potpisa. (neki Notari traže prevode i slično-što je nepotrebno-samo ovjera potpisa).

Ovo pooblastilo koje je ovdje dato ne sadrži ovlašćenje na naplatu štednje-mojim klijentima će štednja biti isplaćena na njihov lični račun kod banke".

Dowload PDF Dokumente:

Upitnik

Punomoć

Pooblastilo